sopotfringe.pl

Sopot dworzec

Sopot dworzec

Niedostateczne zatrudnienie i szkolenia

Nieefektywne biznesu processesLack terminowej i kompletnej informacji

Niewyrównane zachęty i nagrody

Słaba komunikacja z partnerami i customers3. Szukajcie wejściowe i informacji zwrotnych od klientów. Wejście klienta pomoże Ci dalszego określenia różnicy między swoim ustalonym obietnicy i idealnego doświadczenia klienta. Po uzyskaniu tej informacji zwrotnej, wyrównać swoich pracowników, procesów i produktów / usług do potrzeb i oczekiwań klientów. Nadal poszukiwać informacji zwrotnych zostać dostosowane do ich stale zmieniających się potrzeb, zwłaszcza w tych zmieniających się czasach ekonomicznych.

Sopot dworzec

4. Skup się na tych punktach styczności, które mają największy wpływ. Lippincott Mercer okazało się, że interakcje człowieka mają największy potencjał dla rozdzielczości rozkosz-i problemów i obsługi klienta są najlepsze punkty styku dla poprawy percepcji klienta. Zapewnienie współpracowników ze standardem jakości dla tych kontaktów priorytetowych, a następnie prowadzić szkolenia i coaching w celu zapewnienia konsekwentnej realizacji tej normy.

Co ciekawe, okazało się również, że interakcje elektroniczne nie zachwycają klientów, ale mają ogromny potencjał do zniszczenia wartości marki. Więc zastanów się zanim zastępując ludzi z technologią. To może pomóc wydajności, ale może zranić wartości marki.

5. Zachęć swoich współpracowników w procesie. Oni są prawdziwymi stróżami marki. Zapytaj o ich wejściu na temat zachwyci klientów i zachęcić ich kreatywność i inicjatywę. Skupić się na dalszym rozwoju i znaleźć sposoby, aby wzmocnić pozycję nagradzać je modelować standard w każdym kontakcie. Zaangażowanie pracowników i zaangażowanie będzie miało wymierny wpływ na jakość obsługi klienta.

6. Ocena i ponowną ocenę! Wiele organizacji uważają, że dostarczają „superior doświadczenie klienta”, ale często tylko niewielki procent ich klientów dać im tę ocenę.
Artykuł dzięki: