sopotfringe.pl

Sopot restauracja indyjska

Sopot restauracja indyjska

Budowanie kultury zorientowanych na klienta

Skuteczna strategia zadowolenie klienta powinien zawierać trzy główne wymiary wydajności – fokus, pomiaru i środowiskiem. A budowanie tej kultury, zarządzanie może zaimplementować pięć kroków w celu przeniesienia ich organizację od siebie, że nie bierze aktywnego podejścia do jednego, że jest całkowicie skupiony na lojalności z zyskiem klientów.

W każdym z pięciu etapów, praktyki obsługi klienta i satysfakcji są przedstawione, narzędzia pomiarowe oraz techniki i środowiska komplementarne (struktura i rola organizacji) są opisane. Jako praktyk, w każdym kroku, są realizowane z powodzeniem, nowe praktyki są dodawane z kolejnych kroków, które pomogą do ciągłej poprawy połączenia z klientem. Praktyki stać się bardziej zintegrowane, jak organizacja przechodzi przez każdy z etapów, przynosząc więcej graczy się do łańcucha wartości dodanej (dostawców, pracowników, udziałowców i dystrybutorów). Nacisk i ruch oceny od osoby do zespołu wydajność organizacje przejść przez kolejne etapy.

Krok 1: Minimalizacja kłopotów

Praktyki związane z tym etapie są realizowane w celu sterowania klienta, w przeciwieństwie do ich obsługi. Działania podejmowane są nie chodzi o klientów, ale raczej o minimalizacji kosztów ich obsługi. Organizacja jest wielkość i koszt napędzana działania obsługi klienta są o rozwiązywanie problemów, zmniejszenie błędów i zaległości, reagowanie na skargi. Zarząd koncentruje się na wynikach krótkoterminowych więc ma niską tolerancję na błędy. Wierzą klienci kupują od nich ze względu na rozpoznawalność marki, ich niezawodności i reagowania na zakup żądań.

Organizacja jest wewnętrznie skupiony i ma małą liczbę pracowników posiadających bezpośredniego interfejsu klienta. pracy pracowników są wysoko segmentacji i segmentacji klientów opiera się na podstawie lokalizacji lub produktów.

Artykuł dzięki: